Τα παιδιά βλέπουμε πως όλο και πιο συχνά εμφανίζουν δυσκολίες συναισθηματικές, κοινωνικές/επικοινωνιακές, σωματικές/κινητικές.Μέσω συγκεκριμένων τεχνικών μαθαίνουν να αναπνέουν σωστά και να έχουν κατάλληλη στάση σώματος. Οι ασκήσεις και ο τρόπος που τις διδάσκονται οδηγούν τα παιδιά στην ανάπτυξη κατάλληλων τρόπων συμπεριφοράς και επίλυσης προβλημάτων. Σωματικά και κινητικά, τα παιδιά μαθαίνουν για το σώμα τους και διδάσκονται πως να το κινούν, πως να ασκούν κατάλληλη δύναμη και πως να ισορροπούν.Τα παιδιά παίζουν και διασκεδάζουν ενώ ταυτόχρονα είναι εστιασμένα στο τώρα, στην πρακτική τους.Στόχος του προγράμματος της παιδικής γιόγκα είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα οδηγήσει τα παιδιά να αναπτύξουν κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, να εστιάσουν στο σώμα τους, να κάνουν φίλους, να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση τους και να διασκεδάσουν μέσω παιχνιδιών, ιστοριών και τεχνών όπως η μουσική, η ζωγραφική κ.ά..