Θεραπευτική άσκηση για ηλικίες 50+με συνδυασμούς ασκήσεων pilates και functional, χωρίς μεγάλα φορτία και αντιστάσεις. Με ασφαλείς πρακτικές, στοχεύουμε στην βελτίωση της κινησιολογίας, της δυνάμης και της αερόβιας ικανότητας του ασκούμενου .