Το pilates mat είναι μια μορφή άσκησης που ενδυναμώνει και επιμηκύνει τον κορμό μας εστιάζοντας στους αντίστοιχους μύες, ενώ παράλληλα εκπαιδεύει τα χέρια και τα πόδια μας. Το Mat Pilates βασίζεται στις πρωτότυπες ασκήσεις που ανέπτυξε ο Joseph Pilates. Αποτελεί μια πρακτική κατάλληλη για οποιαδήποτε ηλικία, σώμα ή επίπεδο φυσικής κατάστασης.