Η μέθοδος του Pilates χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό του reformer (κρεβάτι) και του springwall (επιτοίχια ελατήρια) με σκοπό τη βελτίωση της στάσης του σώματος, της δύναμης και της ευκινησίας. Ασκήσεις με βάση τις αρχές του Pilates και προσαρμοσμένες στις δυνατότηρες του κάθε ασκούμενου, το καθιστούν κατάλληλο για όλους.