Η περιτονία είναι συνδετικός ιστός που τυλίγεται, σταθεροποιεί και υποστηρίζει τους μύες μας και άλλα εσωτερικά όργανα. Η αδράνεια, η υπερβολική χρήση, οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις ή κάποιος τραυματισμός μπορεί να προκαλέσουν τη δέσμευση των περιτωνιών με τρόπους που διαιωνίζουν περαιτέρω την ένταση, τον περιορισμό και την κυκλοφορία. Με ασκήσεις μυοπεριτονιακής απελευθέρωσης, διατάσεις αλλα και ασκήσεις κινητικότητας συνθέτουμε μια πρακτική που θα μας βοηθήσει να απελευθερωθούμε κινητικά και να απομακρύνουμε πόνο και εντάσεις. Το μόνο που χρειάζεστε είναι λίγο χρόνο για να προσφέρετε στον εαυτό σας μια πρακτική αυτοφροντίδας.