Τα workshop είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να αναλύσουμε ορισμένες έννοιες, στάσεις ή θέματα. Ένα τυπικό μάθημα γιόγκα ακολουθεί μια τυπική δομή, ενώ ένα εργαστήριο έχει την πολυτέλεια να εμβαθύνει σε ένα συγκεκριμένο θέμα όπως οι ισορροπίες των χεριών, οι οπίσθιες κάμψεις κ.λπ.

*τα μαθήματα λειτουργούν ως event