Τμήμα για ηλικίες 3 – 7 ετών

Βασίζεται στη δομή του σώματος και τη διανοητική ανάπτυξη των παιδιών ανά ηλικία. Στο μάθημα η προσέγγιση των παιδιών γίνεται με γνώμονα την προσωπικότητα του κάθε παιδιού ξεχωριστά.

Σκοπός αυτής της μεθόδου είναι να αναδείξει την διαφορετικότητα του κάθε παιδιού και μέσα από μια διασκεδαστική και ασφαλή διαδικασία να αρχίσουν να μαθαίνουν τον εαυτό  τους.

Περιλαμβάνει ψυχαγωγικές ασκήσεις και ευχάριστα διαδραστικά παιχνίδια.